På Gro'up jobbade vi huvudsakligen med tre projektfokus: utbildning, social integration och matentreprenörskap. Vi valde dessa tre fokus för att vi såg utmaningar inom alla tre områden inom vår stad Malmö. Dessa var (och är) utmaningar som vi tror att maten kan ge lösningar till. Nedan kan du läsa om hur vi jobbade inom varje område under 2016-2018. Utöver dessa tre riktade projektfokus erbjöd vi en stor skala diverse matrelaterade aktiviteter och happening, så som workshops, pop-ups, matkonferenser, tastings mm.

Edible education

Edible Education: Tillsammans – en ätbar utbildning för grundskolor

Tillsammans är ett matkunskapsprojekt som skapades ursprungligen i samarbete med Kommunpolisen och Gro’up. Tillsammans använder sig av mat som ett verktyg för att inspirera och aktivera grundskoleelever runt frågor kring matkultur, hållbarhet, miljö, hälsa m.m. Projektet har även som mål att introducera eleverna till restaurangbranschen och diverse yrken som kretsar kring matkultur. Mat är en kul, lärorik och givande grund för hållbar, långsiktig utveckling för barn och ungdomar i vårt samhälle. Tillsammans ger grundskoleeleverna en djupare insikt och förståelse för maten, miljön och den gemensamma kulturen: Hur maten, människan och samhället formas i vår vardag.

Social integartion

Social Integration: Vidare – en språk- och matkurs för nyanlända

Besöksnäringen växer och blomstrar i hela Skåne, men färre och färre ungdomar väljer att gå hotell- och restaurangutbildningen. Det finns alltså ett stort behov av kvalificerad arbetskraft inom branschen.  Samtidigt finns det många nya svenskar som är passionerade av mat och matkultur, och söker arbete. Då fick vi idén att skapa Vidare – en "crash course" till den svenska restaurangbranschen; hur den ser ut idag och hur den fungerar. Vidare är till för personer som redan kan grunderna i svenska språket, men kanske saknar kunskapen om svenska råvaror, matlagningstekniker, trender och matkulturen rent generellt. Allt det som är viktigt om man som nyanländ snabbare vill integreras på en ny arbetsplats.

Food entrepreneurship

Matentreprenörskap: Community Kitchen – produktionskök & coaching

Vi vill se flera matverksamheter växa fram och vi önskar att det ske hos oss på Gro'up. Men det kan vara kostsamt i början och ofta gör man det ensam utan stöd och sammanhang. Därför erbjuder vi ett produktionskök och en trevlig arbetsmiljö för dig som vill förverkliga dina matidéer. Du kan hyra in dig enstaka gånger eller för längre perioder. Vi hjälper dig att komma vidare och uppmuntrar dig att testa ditt koncept i verkligheten hos oss på Gro'up.