Welcome to Gro'up!

Gro'up is a space where all activities revolve around food and food culture. Come to Gro'up with all your ideas about food.

Gro'up är en verkstad där mat och matkultur står i centrum av alla aktiviteter. Kom till Gro'up med dina idéer om mat.

Taste
Taste
Community
Community
Craft
Craft
Ideas
Ideas

Happenings

 

Medfinansiär av projekt:

 

Get Gro'up News to your inbox! Sign up here:

Follow us on Instagram!

@groupedibleideas