Oh Gro'up will you!

Gro’up is a new type of dynamic player within the field of food. We’re the first food space in Malmö (Sweden) where people, food and food culture are at the heart of every activity. Our mission is to create an understanding of a food community that shares responsibilities and interests with other like-minded people in a welcoming, delicious and creative environment. At Gro’up we use food and food culture as social tools to drive change in the way we think and act around food related topics on a daily basis.

Our foodways reflect behaviour, societal dilemmas, and awareness linked to food. That’s why we at Gro’up are interested in how the various parts and areas within food are linked together as a whole. Gro’up welcomes you no matter what your intentions regarding food are. We adapt to the climate that surrounds us and let food mediate solutions. Food gives us endless opportunities to work wt education, social projects, sustainability ans entrepreneurship, without ever forgetting the delicious food of course!

Du, ska du inte Gro'up!

Gro’up är en ny typ av dynamisk aktör inom matbranschen. Vi är Malmös första food space där människor, mat och matkultur står i centrum för alla aktiviteter. Vår misson är att skapa en uppfattning om ett mat-community där du som matintresserad delar ansvar och intressen med andra likasinnade människor i en välkomnande, läcker och kreativ miljö. Vi använder oss av mat och matkultur som sociala verktyg för att driva förändring i vårt sätt att tänka och vårt beteende kring matrelatede frågor i vardagen.

Våra matvanor reflekterar beteende, sociala dilemman och medvetenhet kopplat till mat. Det är därför vi är intresserade av hur mat, på så många olika sätt, påverkar oss alla i vår vardag. Gro’up välkomnar alla dina idéer om mat. Vi anpassar oss till det som händer runt omkring oss och låter maten förmedla lösningar. Mat ger oss oändliga möjligheter att jobba med utbildning, sociala projekt, hållbarhet och entreprenörskap utan att glömma bort den goda maten, så klart!