Edible Education: TILLSAMMANS

Tillsammans är ett matkunskapsprojekt skapat i samarbete med Kommunpolisen och Gro’up. Tillsammans använder sig av mat som verktyg för att inspirera och aktivera grundskoleelever runt frågor kring matkultur, hållbarhet, miljö, hälsa m.fl. Projektet har även som mål att introducera eleverna till restaurangbranschen och diverse yrken som kretsar kring matkulturen.

Tillsammans skapades för att mat är en kul, lärorik och givande grund för hållbar, långsiktig utveckling för barn och ungdomar i vårt samhälle.Tillsammans ger grundskoleeleverna en djupare insikt och förståelse för maten, miljön och den gemensamma kulturen: Hur maten, människan och samhället formar och påverkar vår vardag. Framför allt handlar det om att ha det roligt tillsammans runt god mat. 

Syftet med Tillsammans är att ge grundskoleeleverna kunskap om hur maten aktiverar, formar och förenar oss i vårt samhälle.

Mat har en otroligt stark kraft i samhället. Genom olika och konkreta teman demonstrerar vi för eleverna hur maten kan påverka och förändra världen vi lever i. Vi vill visa för eleverna att alla – oberoende av härkomst eller intressen – har en relation till det vi äter och därför kan vi alla något om mat. Att bokstavligen tillreda idéer tillsammans är det bästa sättet att förstå varandra och vårt samhället. Tillsammans-programmets teman är utvalda så att eleverna ska få en bred uppfattning om matsystemet, allt från det trendiga, det personliga och det intuitiva till det viktiga kopplat till hälsa, miljö och hållbarhet. FrånTillsammans ska eleverna ta med sig konkret och intressant kunskap och insikter om vad mat egentligen är.

Tillsammans piloten gjordes för åk 8 i Oxievångsskolan. Oxievångsskolan kommer tillbaka till Gro’up för ett andraTillsammans på höstterminen 2017. Vi ska även välkomna Lindängenskolan för sitt förstaTillsammans under hösten!

Ladda ner kursbroschyren här.